Vartotojų rolės

Tik paskyros savininkas gali:

 • Sukurti paskyrą
 
Paskyros savininkas arba administratorius gali:
 • Keisti kontaktinius duomenis;
 • Administruoti  paskyros naudotojus, naudotojų teises;
 • Patvirtinti susipažinimą su naudojimosi sąlygomis;
 • Matyti nustatytus paskyros įkainius;
 • Peržiūrėti apmokestinamų veiksmų ataskaitą;
 • Pateikti prašymą išduoti sertifikatą išorinės sistemos prijungimui;
 • Matyti viešųjų pirkimų sutartis;
 • Keisti kitus paskyros parametrus;
 • Sukurti, pateikti sąskaitą faktūrą;
 • Sukurti sąskaitos faktūros ruošinį;
 • Peržiūrėti gautas sąskaitas faktūras;
 • Priimti sprendimą dėl gautų sąskaitų faktūrų;
 • Sukurti sąskaitos faktūros kopiją, kopijos ruošinį;
 • Sukurti užsienio asmenų paskyras;
 • Gauti sistemos pranešimus;
 • Rašyti pranešimą administratoriui;
 • Formuoti sąskaitų faktūrų archyvavimo ir laiko žymų ataskaitas;
 • Peržiūrėti paskyros įvykius.
 
Sąskaitų tvarkytojas gali:
 • Sukurti, pateikti SF perkančiajai organizacijai;
 • Sukurti sąskaitos faktūros ruošinį;
 • Keisti kontaktinius duomenis;
 • Matyti viešųjų pirkimų sutartis;
 • Matyti nustatytus paskyros įkainius;
 • Gauti sistemos pranešimus;
 • Formuoti sąskaitų faktūrų archyvavimo ir laiko žymų ataskaitas;
 • Peržiūrėti paskyros įvykius;
 
Perkančiosios organizacijos atstovas gali:
 • Peržiūrėti gautas sąskaitas faktūras;
 • Priimti sprendimą dėl gautų SF (gautų iš visų tiekėjų, arba tik iš jam priskirtų tiekėjų);
 • Sukurti užsienio asmenų paskyras;
 • Sukurti sąskaitos faktūros kopiją, kopijos ruošinį;
 • Keisti kontaktinius duomenis;
 • Matyti viešųjų pirkimų sutartis;
 • Matyti nustatytus paskyros įkainius;
 • Gauti sistemos pranešimus;
 • Formuoti sąskaitų faktūrų archyvavimo ir laiko žymų ataskaitas;
 • Peržiūrėti paskyros įvykius.


Informacinės sistemos valdytojas: 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481 
El. paštas: finmin@finmin.lt 
Duomenys apie Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 

Informacinės sistemos tvarkytojas: 
Valstybės įmonė Registrų centras, 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 8262, Faksas (8 5) 268 8311 
E. paštas info@registrucentras.lt 
Duomenys apie Registrų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre