Registrų centras kartu su partneriais įgyvendina projektą "eInvoicing Cross Border LT"

2018-08-17

Valstybės įmonė Registrų centras kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, UAB "Alna Software", UAB "Skaitos kompiuterių servisas", UAB "Sistemų integracijos sprendimai" ir Asociacija "Infobalt" 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą "eInvoicing Cross-Border LT" (toliau - e. Invoicing).

Šiuo metu informacinė sistema "E. sąskaita" suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau informacinė sistema kol kas neatitinka 2017 m. spalio mėn. paskelbto Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto EN 16931-1:2017. Dėl Europoje egzistuojančių skirtingų teisinių elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimų ir techninių standartų, nepakankamo Europos Sąjungos šalių narių nacionalinių sistemų sąveikumo gali kilti kliūčių tarptautinei prekybai.

Atsižvelgiant į 2014 m. balandžio 16 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, e. Invoicing projekto apimtyje planuojama modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti minėtą Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras.

Projekto metu jau įgyvendintos šios veiklos:

Išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikiai, esama teisinė bei techninė bazės;
Parengti būtinų teisės aktų pakeitimų projektai (Viešųjų pirkimų įstatymas).

Projekto metu ateityje planuojama įgyvendinti šias veiklas:

Parengti reikiamą techninę infrastruktūrą, įgalinančią Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus teikti elektronines sąskaitas faktūras Lietuvos Respublikos ūkio subjektais;
Modernizuoti informacinę sistemą "E. Sąskaita" sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point);
Parengti mokymosi medžiagą vartotojams lietuvių ir anglų kalbomis;
Viešinti projekto metu planuojamus ir pasiektus rezultatus.

Įgyvendinamo projekto vertė: 993 000 eurų, iš kurių Lietuvos partnerių nuosavas įnašas sudaro 249 000 eurų.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2019 m. liepos mėn.


Informacinės sistemos valdytojas: 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481 
El. paštas: finmin@finmin.lt 
Duomenys apie Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 

Informacinės sistemos tvarkytojas: 
Valstybės įmonė Registrų centras, 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 8262, Faksas (8 5) 268 8311 
E. paštas info@registrucentras.lt 
Duomenys apie Registrų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre